Penning personeelsadvies

Mijn naam is Henriette Penning.

Ik help gedoe op de werkvloer aan te pakken. Gedoe beschouw ik als verbetersignaal voor het werkklimaat en dat is in hoge mate bepalend voor het succes van een organisatie. In een ideaal werkklimaat is sprake van inspirerend leiderschap en collegiale samenwerking. Daarmee kweek je onderlinge verbondenheid en dat maakt organisaties sterk en veerkrachtig.

In een ideaal werkklimaat zijn medewerkers trots op hun organisatie en gedragen zij zich verantwoordelijk voor het eindresultaat. In de rol van adviseur, trainer, coach, bemiddelaar of sparringpartner help ik dat ideale werkklimaat te bereiken. Dat levert de organisatie een positief imago, productieve medewerkers en tevreden klanten op!

Website: www.penning-personeelsadvies.nl